• Dyskusyjny Klub Książki w ZSP nr 6!

  W piątek 25 września odbyło się spotkanie informacyjne Dyskusyjnego Klubu Książki. Zainteresowani Uczniowie wpisali się na listę, a także otrzymali pierwsze zakładki z tytułem najbliższej lektury. Dzieci poproszono, by zapisywały swoje odczucia z wszystkich książek (także tej, nad którą będziemy dyskutować) w tzw. „Lekturowniku” – notesie/zeszycie z notatkami pisanymi na bieżąco, w trakcie czytania. Continue Reading

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

  MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

  Z książką Ci do twarzy

   

  Październik 2020

   Biblioteka szkolna Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

   

  W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w Bibliotece szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu zorganizowano następujące akcje i konkursy:

   

  I. Nauczanie początkowe (klasy I-III)
  1. Konkurs plastyczny: „By czytać się chciało, zrób zakładkę wspaniałą”

  Praca plastyczna w dowolnej technice, zakończony wystawą i drobnym upominkiem (dla klas pierwszych) i dyplomem uczestnictwa (dla klas drugich i trzecich).

  1. Konkurs plastyczny „Postać z ulubionej książki”

  Praca plastyczna w dowolnej technice zakończona wystawą ( i drobnym upominkiem)  oraz dyplomem dla każdego uczestnika.

  II. Klasy IV-V
  1. Konkurs ”Ulubiony bohater literacki”

  Praca pisemna przedstawiająca ulubionego bohatera literackiego. Konkurs zakończony gazetką i pamiątkową zakładką dla każdego uczestnika oraz oceną polonisty dla najlepszych lub pochwałą za aktywność.

  1. Konkurs na wykonanie plakatu „Z książką mi do twarzy”.

  Praca plastyczna w dowolnej technice zakończona wystawą, oceną nauczyciela plastyki oraz pochwałą za aktywność.

  III. Klasy IV-VIII
  1. Akcja czytelnicza „Z książką mi do twarzy”.

  Polega na wykonaniu i przesłaniu zdjęć  indywidualnych, grupowych lub klasowych przedstawiających autorów zdjęć z książką. W planach jest utworzenie z tych zdjęć plakatu lub kalendarza propagującego  czytanie.

  IV. Klasy VII-VIII
  1. Akcja „Ulep swojego lepieja”

  Polega na napisaniu przez uczniów lepieja. Tworzenie tekstów poprzedzi lekcja przeprowadzona przez polonistę wprowadzająca w temat poezji Szymborskiej i gatunku „lepieja” z przykładami. Akcja zakończona wystawą, oceną nauczyciela języka polskiego lub pochwałą za aktywność.

   

  W październiku przypada rocznica przyznania Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. W związku z tym:

  • Przygotowana została gazetka na korytarzu z informacjami na temat poetki;
  • We współpracy z polonistami: w klasach starszych VII i VIII przeprowadzona zostanie lekcja – wykorzystująca prezentację przygotowaną w bibliotece – wprowadzająca w temat poezji Szymborskiej i gatunku „lepieja” z przykładami;
  • Na lekcji lub w formie zadania domowego uczniowie stworzą własne „lepieje” i dostarcza je do biblioteki.

  Poniżej zamieszono zdjęcia z regulaminami konkursów w wersji wizualnej. Karty te zostały wywieszone również przed biblioteką oraz na gazetce na parterze (obok gabinetu 106). Pełne regulaminy dostępne są w bibliotece szkolnej.