Strona główna /Dokumenty

Statut szkoły

Program wychowawczy

Wewnątrzszkolny System Oceniania – Aneks nr1

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola 191

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

w Poznaniu