Strona główna / SP NR 15 /Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca:  Sądowska Małgorzata

Zastępca przewodniczącej: Antczak Anna, Szmigiel-Taube Magdalena

Skarbnik: Mieczyńska Iwona

Sekretarz: Nowaczyk Marta

 

Skład Komisji rewizyjnej RR
Ryszard Dudzic
Artur Antczak
Agnieszka Koszuda

 

Skład Komisji skrutacyjnej RR:

Agnieszka Książkiewicz
Krzysztof Świstek

Nr konta:
28 1020 4027 0000 1802 1629 5243

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 15

Regulamin Rady Rodziców

.