Wyniki międzyświetlicowego konkursu plastycznego „Łąka z bliska – poznajemy jej mieszkańców”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego pt.: „ŁĄKA  Z  BLISKA–POZNAJMY  JEJ  MIESZKAŃCÓW” zorganizowanego przez wychowawczynie świetlicy szkolnej: p. Agnieszkę Hozakowską, p. Paulinę Kubacką i  p. Magdalenę Stachowiak-Serek dla uczniów klas I-III. Zadanie konkursowe polegało na  przedstawieniu jak wygląda łąka z bliska dowolną techniką w formacie A3 lub A 4.

Konkurs miał na celu:

  1. Rozszerzanie wśród dzieci z klas I-III zainteresowań przyrodniczych, poznanie nazw roślin i zwierząt.
  2. Rozwijanie zdolności plastycznych i motoryki małej.
  3. Pobudzanie kreatywności.
  4. Zachęcenie dzieci do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody, obserwowania roślin i zwierząt.

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematyką konkursu; jakość i staranność wykonania; inwencja twórcza ucznia.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła laureatów:

Klasy I:

I miejsce – Blanka Pniewska, Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu

II miejsce – Weronika Tomczak, Szkoła Podstawowa nr 71 w Poznaniu

III miejsce – Jarek Bolsher, Szkoła Podstawowa nr 71 w Poznaniu

Wyróżnienia:

Agata Furmańska, Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu

Jacek Czajkowski, Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu

Klasy III:

I miejsce – Filip Grześ, Szkoła  Podstawowa nr 3 w Szamotułach

II miejsce – Zuzanna Karbowiak, Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach

III miejsce – Natalia Stankiewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach

Wyróżnienia:

Maria Barczyk, Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, a autorom nagrodzonych prac gratulujemy. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Nagrody i dyplomy można odbierać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu  na os. Jana III Sobieskiego 105 w dniach: 1 czerwca 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

Udostępnij