Nasi nauczyciele nagrodzeni!

12 października pięcioro nauczycieli naszej szkoły odebrało nagrody Prezydenta Miasta Poznania za
wyróżniające osiągniecia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.
Gratulujemy:
Pani Beacie Kuleszy
Pani Katarzynie Mielcarz
Pani Katarzynie Utracie
Pani Elizie Włoszyńskiej
Panu Bartoszowi Witkowskiemu

Udostępnij