Niezwykłe spotkanie

Dnia 10.04.24r. przyjęliśmy w naszym przedszkolu wspaniałych Gości.  Grupa żółta i zielona wzięły udział w spotkaniu z podopiecznymi ośrodka „Zawsze Razem” oraz wychowawcami, którzy pracują z dziećmi z niepełnosprawnościami.  Przedszkolaki miały okazję przekonać się jak żyją i funkcjonują osoby niepełnosprawne, z czym mają trudności i jak sobie z nimi radzą m.in. dowiedziały się o sposobach komunikowania się przez osoby niemówiące np. za pomocą specjalnych tabletów emitujący mowę,  komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach. Dzięki wizycie mogły kształtować pozytywne postawy społeczne oparte na szacunku i empatii. Spotkanie to było cenną lekcją tolerancji za którą gorąco dziękujemy mamie Gabrysia. Przedszkolaki były bardzo poruszone całym spotkaniem, zaprzyjaźniły się z gośćmi, postanowiły również wykonać dla zaproszonych dzieci laurki.

 

Udostępnij