Odbiór świadectw

Informujemy, że uczniowie, którzy nie byli obecni na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, mogą odebrać swoje świadectwa w sekretariacie szkoły.

Udostępnij