Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt: „Osiedlowy gołąb ” w Świetlicy 108

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem rysowali różne rodzaje gołębi. W  konkursie

I miejsce zajęła praca wykona przez uczennicę Antoninę Katner z klasy 3c

II miejsce zajęły prace uczniów: Tymoteusza Czachorowskiego z klasy 1a i Aleksandry Maniuk z klasy 3b

III miejsce zajęła praca uczennicy Gabrysi Jaworskiej z klasy 3c

Wszystkim uczniom gratulujemy. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Udostępnij