Podsumowanie językowego października

„The European Day of Languages reminds us that learning a language is a step towards openness and respect for other cultures.”

W ramach Europejskiego Dnia Języków zaprosiliśmy uczniów do dwóch wyzwań językowych: Języki  w mojej szkole oraz Ciekawostki o wybranym języku obcym. Celem zadań było zwiększenie świadomości na temat różnorodnych środowisk językowych uczniów i uczennic, zachęcenie do wymiany kulturowej i wspieranie atmosfery szacunku dla każdego języka i jego użytkowników. Dziękujemy uczniom za zaangażownie. 

Nauczycielki języków obcych

Udostępnij