TYDZIEŃ ORTOGRAFICZNY W ŚWIETLICY

II tydzień maja w świetlicy ,to ,, Tydzień ortograficzny”. Powtarzaliśmy zasady pisowni wyrazów, które sprawiają dzieciom dużą trudność. Skupiliśmy się na pisowni wyrazów z ,,rz”, ,,ż”, ,,u”, ,,ó”, ,,ch” i ,,h”.W formie zabawy oraz konkretnych zadań dzieci utrwalały pisownię .Układały też zdania z trudnymi do zapamiętania wyrazami.W III etapach przeprowadzono konkurs na ,,Mistrza Ortografii”.Zadanie konkursowe polegało na uzupełnieniu tekstu (wyrazów z luką) odpowiednimi literami.Każdy test był osobno punktowany . Zwycięzcą została osoba ,której łączna suma punktów ze wszystkich 3 testów była najwyższa.Tytuł ,,Mistrza Ortografii” otrzymała Agata Misiurek z klasy IIIA, która otrzymała grę dydaktyczną i czekoladę, zaś 2 osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymały słodkie upominki.Gratulujemy!

Udostępnij