Strona główna / SP NR 15 /O szkole

Hymn

Niech w radości niepodzielnej
królu chrobry Janie III
ku Twej sławie nieśmiertelnej
płynie cześć od polskich dzieci.

Niechaj w dniu tym serca małe
co miłością kraju gorą
na Twą wielką cześć i chwałę
swój serdeczny udział biorą.

Twym imieniem wzrok olśniony
dumnie patrzy w przeszłość sławną
licząc perły Twej korony:
Wiedeń, Chocim, Lwów, Żurawno.

Niechaj jeden głos dziś więcej
ku Twej chwale w górę leci
głos serdecznej czci dziecięcej,
żyj w ich sercach Janie III.

Patron

Naszym patronem jest król Jan III Sobieski.

 

Jan Sobieski był postacią wybitną. Współcześnie znany jako pogromca Turków, wspaniały wódz, dzielny rycerz, człowiek o nieprzeciętnych zdolnościach. Znajomość obyczajów, charakter i wspaniałe zwycięstwa, sprawiły, że jest postacią historyczną, którą Polacy pamiętają i wspominają z sentymentem. To wszystko spowodowało, że 18 X 1986 roku (w 290. lat po śmierci) Szkoła Podstawowa nr 15 w Poznaniu otrzymała szlachetne imię Jana III Sobieskiego. Dość wspomnieć, że nasza placówka powstała w 1983 roku, czyli dokładnie w trzechsetną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Wybór patrona mógł być więc tylko jeden… Jak do swojego patrona odnoszą się nasi uczniowie? Z szacunkiem. Uważają go za wzór i wybitnego męża stanu. Podziwiają Jego zainteresowanie historią, naukami przyrodniczymi, znajomość kilku języków obcych. Jednak przede wszystkim doceniają to, że był wielkim patriotą i kochał swoją ojczyznę.

Biogram:

 

Jan Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku. Jego przodkowie byli bohaterami wojennymi i na polu bitwy dokonywali wielkich czynów. Ojciec Jana, Jakub, był pierwszym rangą senatorem Rzeczypospolitej. Jan był także prawnukiem wielkiego hetmana i kanclerza wielkiego koronnego, Stanisława Żółkiewskiego. Nic zatem dziwnego, że postawa patriotyczna i umiłowanie ojczyzny tak bardzo były w jego domu pielęgnowane. Ojciec Jana był przekonany, że jedynie człowiek, który jest wykształcony może uczestniczyć w rządzeniu krajem. Nasz przyszły król zdobył wojskowe wykształcenie podczas swoich wielu podróży po obcych krajach, co było ówczesnym obyczajem, a wiedzę swą pogłębiał podczas późniejszych wypraw wojennych. Co jednak sprawiło, że Jan Sobieski stał się rozpoznawalny i zyskał wielką sławę? Popularność przyniosło mu wspaniałe zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem, które otworzyło mu drogę do polskiej korony. 19 maja 1674 roku Jan Sobieski, mając zaledwie 45 lat, został wybrany kolejnym królem Polski. Niemal natychmiast po wyborze wyruszył na bój wobec niebezpieczeństwa wybuchu nowej wojny tureckiej. Z tego względu uroczystości koronacyjne odbyły się w Krakowie 2 lutego 1676 roku. W okresie swojego panowania starał się przeprowadzić reformy i wzmocnić władzę króla. Zawsze kierował się dobrem swojego kraju, Polski. Niezapomnianą chwałę przyniosła mu wiktoria wiedeńska z 1683 roku, co do dzisiaj pozostaje symbolem glorii naszego wojska i elementem polskiej dumy narodowej. To zwycięstwo, któremu przewodził król Polski Jan III Sobieski, uchroniło całą chrześcijańską Europę przed najazdem Turków. Dzięki temu sukcesowi o Sobieskim mówiono we wszystkich krajach Starego Kontynentu. Z kolei on sam pozostawał nader skromny pisząc w jednym ze swych listów do papieża Innocentego XI: „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”. Popularny i lubiany polski król umiera w czerwcu 1696 roku. Jego prochy spoczywają w ukochanym Wilanowie – pałacu królewskim wzniesionym dla Niego i jego żony, Marii Kazimiery. Stało się to ponad 300 lat temu, ale pamięć o królu Janie nadal żyje w sercach Polaków i naszej szkolnej społeczności. To właśnie Polak, który jest dla nas przykładem, który jest naszym autorytetem.

Najważniejsze daty z życia Jana III Sobieskiego:

 

1629 – data urodzin
1673 – bitwa pod Chocimiem
1674 – data wyboru na króla
1676 – data koronacji
1683 – data wiktorii wiedeńskiej
1696 – data śmierci

Historia

1 IX 1983
Pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego. Otwarcia szkoły dokonuje pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15, Barbara Krzywkowska. Naukę rozpoczyna 1700 uczniów, uczy ich 53 nauczycieli.

14 VI 1985

114 pierwszych absolwentów otrzymuje świadectwa ukończenia ośmioletniej SP 15.

18 X 1986
Uroczystość nadania SP 15 imienia Jana III Sobieskiego. Przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez ZNTK, otwarcie Izby Patrona oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej z mottem, którym są słowa króla Jana III Sobieskiego: „Tak bym życzył iść …”.

1986
Powstanie Klubu Sportowego „Sobieski” (zapasy), który działa na terenie naszej szkoły do początku lat dziewięćdziesiątych.

1988
Powstanie hymnu szkoły.

1990
Zorganizowanie pierwszych klas sportowych o profilu koszykówki i lekkiej atletyki.

1994/1995
Objęcie funkcji dyrektora przez pana Piotra Grembowskiego.

1995/1996
Otwarcie pierwszej pracowni komputerowej.

1996/1997
Pierwszy wyjazd uczniów na „zieloną szkołę”.

1997/1998
Objęcie funkcji dyrektora przez panią Ewą Ostrowską

1997/1998
Powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hetman Sobieski”

1998/1999
Powstanie znaku graficznego szkoły.

1999/2000
Reforma systemu oświaty- Szkoła Podstawowa nr 15 zostaje sześcioletnią szkołą podstawową.

2000/2001
Otwarcie pierwszej klasy zerowej.

2001/2002
SP 15 dołącza do sieci szkół promujących zdrowy styl życia.

2003/2004
Uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoła z klasą”.

2005
Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział
w projekcie edukacyjnym „Raban! Recykling, a nie bałagan”.

2005
Zainicjowanie akcji „Szklanka mleka”, kontynuowanej
w kolejnych latach szkolnych.

2005/2006
Dotacja z Unii Europejskiej – pracownia komputerowa zostaje wyposażona w dziewięć w pełni oprogramowanych stanowisk z serwerem i dostępem do Internetu.

2006
Uzyskanie certyfikatu „Z Pyrkiem bezpieczniej” za przeprowadzenie na terenie szkoły działań kształtujących u dzieci nawyki bezpiecznych zachowań.

2008
Szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Moja szkoła w Unii Europejskiej”

2009
Budowa siłowni zewnętrznej

2010
Modernizacja placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej i plażowej

2011
Remont jeden sali gimnastycznej, budowa boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej

2014
Nawiązanie współpracy z Teatrem Nowym w Poznaniu, otwarcie klasy teatralnej, uzyskanie certyfikatu za udział w akcji „Bezpieczne wakacje”.
Wymiana sprzętu w sali komputerowej.

2015
Remont drugiej sali gimnastycznej, dalsza rozbudowa boisk sportowych.
Szkoła uzyskała certyfikat ORTOGRAFFITI

2016
Utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6

2018

Termomodernizacja budynku

2019/2020

Objęcie funkcji dyrektora przez panią Krystynę Hakowską

2019

Powstanie miasteczka rowerowego

2020

Modernizacja szkolnej biblioteki

2022

Remont holu, szatni, portierni i odświeżenie sal lekcyjnych