Strona główna /Dokumenty

Statut

Statut szkoły pobierz

Wewnątrzszkolne Ocenianie

Wewnątrzszkolne Ocenianie pobierz

Aneks do wewnątrzszkolnego oceniania – nauczanie zdalne pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny pobierz

Aneks do programu wychowawczo – profilaktycznego pobierz

Regulaminy

Regulamin spacerów i wyjść poza teren szkoły uczniów klas I – VIII pobierz

Regulamin Rady Rodziców SP15 pobierz

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola 191 pobierz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych pobierz

Regulamin Świetlicy NEONKI pobierz

Regulamin Świetlicy Szkolnej pobierz

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej pobierz

Regulamin klasy sportowej pobierz

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego pobierz

Zasady wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej pobierz  

Procedury

Procedury COVID-19 SP 15 pobierz

Procedury COVID-19 Przedszkole 191 pobierz

Procedury bezpieczeństwa w gabinecie psychologa/pedagoga pobierz

Procedury bezpieczeństwa w gabinecie pedagoga pobierz

RODO

RODO klauzula ogólna pobierz

RODO formularz informacji o stanie zdrowia dziecka pobierz

RODO klauzula informacyjna kontrahenci pobierz

RODO klauzula wizerunek dziecka i opiekuna prawnego wersja rozszerzona pobierz

RODO klauzula wizerunek dziecka i opiekuna prawnego wersja podstawowa pobierz

RODO klauzula wizerunek osób innych niż dzieci i opiekun prawny wersja podstawowa pobierz

RODO klauzula wizerunek osób innych niż dzieci i opiekun prawny wersja rozszerzona pobierz

RODO wizerunek strony www pobierz

RODO monitoring wizyjny ewidencja wejść klauzula informacyjna pobierz

RODO klauzula informacyjna – rekrutacja pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy klauzula informacyjna pobierz

Konkursy – zgoda na przetwarzanie danych osób spoza szkoły klauzula informacyjna pobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

Deklaracje i oświadczenia

Deklaracja do klasy sportowej klasa 1 – dziewczynki siatkówka pobierz

Deklaracja do klasy sportowej klasa 1 – chłopcy nożna pobierz

Deklaracja do klasy sportowej klasa 4 dziewczynki siatkówka pobierz

Deklaracja do klasy sportowej klasa 4 – chłopcy nożna pobierz

Deklaracja na pływalnię pobierz

Deklaracja – Wychowanie do życia w rodzinie pobierz

Oświadczenie życzenia udziału w lekcjach etyki pobierz

Oświadczenie – udział dziecka w lekcjach religii pobierz

Oświadczenie dotyczące samodzielnego powrotu dziecka do domu pobierz

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w zajęciach dodatkowych pobierz

Deklaracja udziału w zajęciach opiekuńczych pobierz

Deklaracja – dofinansowanie do posiłków pobierz

Zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego pobierz

Zgłoszenia i wnioski

Karta zgłoszenia do świetlicy pobierz

Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej lub karty rowerowej pobierz

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy pobierz