• PODZIĘKOWANIA

  Szczególne podziękowanie dla:

  Państwa Hanny i Piotra Sakowicz

  Pani Moniki Smoczyk

  Pana Michała Persa

  Pani Agaty Ślusarskiej

  Pani Justyny Sileckiej