Category Archives

  Biblioteka

 • All
 • WISŁAWA SZYMBORSKA (NPRCz)

  ARVE Error: Invalid URL https://www.zsp6poznan.pl/wp-content/uploads/2023/05/WISŁAWA-SZYMBORSKA1.mp4 in mp4
 • Regulamin konkursu PODAJ HASŁO

  Organizator: Ewa Janas (Biblioteka szkolna ZSP 6 w Poznaniu)

  Adresat: Uczniowie klas 4 – 8 ZSP 6 w Poznaniu)

  Czas trwania: 8 – 15 maja 2023 r.

  Cele:

  A. Promowanie działań biblioteki szkolnej

  B. Rozwijanie kreatywności językowej uczniów

  C. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi

  D. Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

  Zadanie: Udział w konkursie polega na ułożeniu hasła promującego działalność biblioteki szkolnej. Gotowe hasło należy przepisać starannie na kartkę i podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą oraz dostarczyć do biblioteki w terminie do 15 maja 2023 r.

  Zakończenie: Wszystkie dostarczone hasła zostaną ocenione przez komisję w składzie: Ewa Janas i Agata Szeska. Trzy najlepsze będą nagrodzone.

 • Regulamin konkursu BIBLIOTEKA W WIERSZU

  Organizator: Ewa Janas (Biblioteka szkolna ZSP 6 w Poznaniu)

  Adresat: Uczniowie klas drugich i trzecich ZSP 6 w Poznaniu

  Czas trwania: 8 -15 maja 2023 r.

  Cele:

  A. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej w formie wiersza

  B. Promowanie działań biblioteki szkolnej

  C. Rozwijanie kreatywności u uczniów

  D. Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej uczniów

  Zadanie konkursowe: Udział w konkursie polega na ułożeniu krótkiego wiersza na temat szkolnej biblioteki. Gotowy utwór należy przepisać starannie na kartkę i podpisać danymi autora: imieniem, nazwiskiem i klasą. Wiersz trzeba dostarczyć do biblioteki szkolnej do 15 maja 2023 roku.

  Zakończenie: Utwory zostaną ocenione przez komisję w składzie : Ewa Janas i Agata Szeska. Trzy najlepsze zostaną nagrodzone.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 • Tydzień Bibliotek

  Od 8 do 15 maja obchodzimy Tydzień Bibliotek pod hasłem „Moja Twoja Nasza Biblioteka!” W związku z tym zapraszam do udziału w konkursach i akcji czytelniczej. Uczniowie klas 4 – 8 mogą ułożyć hasło reklamujące bibliotekę w ramach konkursu „Podaj hasło”. Z kolei klasy 2 – 3 zachęcam do ułożenia krótkiego wiersza na temat biblioteki i zgłoszenie go na konkurs „Biblioteka w wierszu”. Klasy pierwsze wezmą udział w akcji czytelniczej „Moja ulubiona litera”. Regulaminy do wglądu w bibliotece, na gazetce informacyjnej oraz w zakładce Biblioteka.

  Serdecznie zapraszam

  Ewa Janas

 • Laureaci konkursu „Jesienne Drzewo Czytelnicze”

  Z radością informuję, że laureatami naszego konkursu czytelniczego dla klas drugich i trzecich zostali: Adela Skrzypek (3a), Stanisław Chmiela (3a), Dawid Rosiński (3a), Jakub Rosiński (3a), Marcelina Wasiulewska (2c) i Dominika Szrama (2c). Za każdą przeczytaną książkę uczeń otrzymywał punkt oraz listek z kolorowego papieru. Wszystkie listki zostały umieszczone na tablicy informacyjnej w korytarzu szkolnym tworząc piękne drzewo.Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję, a uczestnikom konkursu dziękuję za udział i zaangażowanie.

  Ewa Janas

 • Pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych

  Z radością informuję, że wszyscy uczniowie klas pierwszych są już czytelnikami naszej biblioteki. Continue Reading

 • Konkurs biblioteczny „Czytanie dla pokoju”

  Regulamin konkursu bibliotecznego „Czytanie dla pokoju”

   

  Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Ewa Janas (Biblioteka szkolna ZSP nr 6 w Poznaniu)

  Adresat:

  Wszyscy uczniowie klas 4 – 8 ZSP nr 6 w Poznaniu

  Czas trwania konkursu:

  1 – 31 października 2022 r.

  Cele konkursu:

  1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
  2. Promowanie działań biblioteki szkolnej
  3. Propagowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu
  4. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej w formie recenzji

  Zadanie konkursowe:

  W trakcie trwania konkursu uczestnik wypożycza jedną pozycję z listy przygotowanej przez bibliotekarza. Po jej przeczytaniu przygotowuje recenzję książki i przynosi do biblioteki.

  Warunki konkursu:

  1. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę
  2. Tekst recenzji powinien być napisany samodzielnie
  3. Praca powinna być opisana: imię i nazwisko oraz klasa autora
  4. Recenzja musi być dostarczona do biblioteki do 31 października 2022 r.

  Ocena prac konkursowych:

  Recenzje będą oceniane przez komisję w składzie: Beata Kulesza, Agata Szeska i Ewa Janas. Przy ocenie komisja będzie brać pod uwagę pomysłowość i oryginalność wypowiedzi oraz poprawność językową. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na gazetce na korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce: Biblioteka.

   

  Lista lektur:

  Łukasz Wierzbicki: Dziadek i Niedźwiadek

  Renata Piątkowska: Która to Malala?

  Beata Ostrowicka: Jest taka historia

  Paweł Beręsewicz: Czy wojna jest dla dziewczyn?

  Renata Piątkowska: Wszystkie moje mamy

  John Boyne: Chłopiec na szczycie góry

  Markus Zusak: Złodziejka książek

  Joanna Papuzińska: Darowane kreski

   

  Przypominam też, że uczestnictwo w konkursie niezależnie od wyniku, skutkuje pochwałą za aktywność.

   

 • Jesienne drzewo czytelnicze

  Regulamin akcji „Jesienne drzewo czytelnicze”

   

  Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Ewa Janas (Biblioteka szkolna ZSP nr 6 w Poznaniu)

  Adresat:

  Wszyscy uczniowie klas 2 -3 ZSP nr 6 w Poznaniu

  Czas trwania akcji:

  1 października 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

  Cele akcji:

  1. Propagowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu
  2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
  3. Promowanie działań biblioteki szkolnej

  Zadanie:

  W trakcie trwania akcji uczestnik konkursu wypożycza i czyta dowolne książki z biblioteki szkolnej. Zdaje o nich relację bibliotekarzowi, który ma prawo sprawdzić znajomość danej lektury. Za każdą książkę uczestnik otrzymuje liść z papieru, na którym wpisuje swoje nazwisko, klasę oraz tytuł przeczytanej pozycji. Liść ten zostanie umieszczony na tablicy w korytarzu szkolny jako element drzewa czytelniczego.

  Nagrody:

  Dla sześciu osób, które przeczytają największą liczbę książek, przewidziane są nagrody.

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

  W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W związku z tym zapraszam do udziału w konkursach czytelniczych. Zapraszam do udziału!

   

  Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

  „Czytanie dla pokoju”

  I. Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników

  Zapoznanie najmłodszych uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej.

  II. Akcja „Sowa Biblioteczna na jesień”

  Uczniowie klas pierwszych tworzą wystawę swoich prac z sowami w roli głównej.

  III. Akcja czytelnicza „Jesienne drzewo czytelnicze”

  Uczniowie klas drugich i trzecich tworzą drzewo z listków, jakie otrzymują za wypożyczenie i przeczytanie książki.

  IV. „Czytanie dla pokoju”

  Konkurs literacki dla klas 4 – 8.

  Uczniowie czytają książkę z przygotowanej listy i piszą recenzję.

   

   

 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

  Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii
  w zgodzie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych

   

  1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki.
  2. Czytelnia jest wyłączona z użytku.
  3. W wypożyczalni może przebywać jednocześnie pięć osób (z wyjątkiem pracowników szkoły).
  4. Przed wejściem do wypożyczalni należy zdezynfekować ręce i nałożyć maseczkę.
  5. Zwracane książki należy odłożyć na miejsce wskazane przez bibliotekarza.
  6. Oddane egzemplarze zostaną wyłączone z użytkowania na dwa dni.
  7. Pomieszczenia będą wietrzone i dezynfekowane według obowiązujących zasad i wytycznych.