Od roku szkolnego 2022/2023 w SP 15 mamy na każdym poziomie klasę sportową.

Łącznie piłkę nożną w klasach sportowych uprawia 98 chłopców. Na zdjęciu najmłodsi chłopcy z klas Ia i IIa w barwach Warty Poznań, która udziela Naszej szkole patronatu.

Udostępnij