Otwarcie „Miasteczka rowerowego”

1 października 2018 r odbyło się uroczyste otwarcie „Miasteczka rowerowego” w którym uczestniczyli włodarze miasta, sponsorzy i darczyńcy. Nie sposób wymienić wszystkich instytucji i osób, które przyczyniły się do powstania i realizacji tego projektu, gdyż było ich tak wielu. Wymieńmy choćby kilku z nich: Urząd Miasta Poznania, Pracownia Architektoniczna VIA NOVA Przemysław Cieślak, Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki,WORD, FUNDACJA BANKU PKO BP. Powstały obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla tych „dużych” i „małych”, którzy będą chcieli doskonalić umiejętność poruszania się w ruchu drogowym. Miasteczko rowerowe będzie służyło do organizacji konkursów oraz zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności poruszania się w ruchu drogowym jak i znajomości przepisów ruchu drogowego.

Udostępnij