Akcja „Sprzątanie Świata”

Po długiej przerwie nasza szkoła wzięła udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”.

Zaangażowano klasy I-IV oraz dwie grupy najstarszych dzieci z przedszkola. Uczniowie bardzo dokładnie oczyszczali wyznaczone tereny, zbierali nawet bardzo drobne śmieci, docierali w miejsca mało dostępne. Do tego zadania otrzymali gumowe rękawice i duże worki. Wśród zebranych odpadów najwięcej było szkła, które zapewne będzie poddane recyklingowi. Wyznaczone tereny zostały dokładnie oczyszczone, a uczniowie zostali uświadomieni, że sprzątając swoje otoczenie dbamy o przyrodę, a w konsekwencji o samych siebie, będąc jej częścią. Akcja była dla uczniów lekcją przyrody, a jednocześnie formą zajęć ruchowych.

Udostępnij