Aleksander Głowacki – wyniki konkursu

„W naszej szkole ogłoszony został konkurs na najlepszą prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Bolesława Prusa. Warto wspomnieć, że w 2017 roku obchodziliśmy 170 rocznicę urodzin tego polskiego pisarza, prozaika i nowelisty w jednym. Aleksander Głowacki (bo tak naprawdę nazywał się Prus) to współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej. Twórczość prozatorska Bolesława Prusa należy do największych osiągnięć literatury polskiej. Najbliższa jest pracom takich pisarzy jak Charles Dickens i Anton Czechow.
Konkurs miał na celu ukazanie twórczości publicystycznej, prozatorskiej pisarza, jak również zwrócenie uwagi na przymioty człowieka, dla którego praca i służba społeczeństwu były najwyższą wartością

Poniżej wyniki:

miejsce I – Olga Nowik, Nicole Frankowska
miejsce II – Marika Adamska
miejsce III – Milena Olczyk
miejsce III – Zuzanna Walczak, Maria Walczak

wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy i zachęcamy do podejmowania kolejnych działań!

Prezentacje uczniów zostaną powieszone w holu szkoły w marcu 2018 roku.

Udostępnij