Dyskusyjny Klub Książki

7 listopada 2022r. uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki spotkali się ponownie, aby wymienić się spostrzeżeniami na temat książki Patricka Nessa ,,7 minut po północy. Uczniowie otwarcie wyrażali swoje opinie o treści książki i okazało się, że niektórych nie zainteresowała ta lektura. Uczestnicy stwierdzili, że w książkach zbyt często pojawia się matka, jako najważniejsza osoba, a ojciec jest pomijany. Zastanawialiśmy się także, dlaczego jest tak popularny motyw śmieci.

Opiekun DKK
Beata Kulesza

Udostępnij