Dziękujemy!

W naszym przedszkolu została zorganizowana zbiórka niezbędnych artykułów dla potrzebujących psów i kotów ze schroniska. Bardzo cieszymy się tak licznym odzewem z Państwa strony i zaangażowanie w zbiórkę. Dostarczyliśmy karmę, koce, legowiska oraz przeróżne gadżety dla porzuconych i zapomnianych zwierząt. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci do aktywnego udziału w zbiórce. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszego przedszkola. Dlatego ogromnie dziękujemy wszystkim przedszkolakom i rodzicom za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną.

Udostępnij