Dzień Jeża w Świetlicy 108

W dniu 10 listopada 2023 r. obchodziliśmy „Dzień Jeża ginącego gatunku” w Świetlicy 108.

Zajęcia rozwinęły dociekliwość poznawczą dzieci o kolczastych zwierzętach. Zajęcia edukacyjne uświadomiły, że największym zagrożeniem dla jeży jest oczywiście działalność człowieka. Przede wszystkim wyniszczamy ich naturalne środowisko jakim są lasy liściaste. Stosowanie środków ochrony roślin zabijających owady oznacza z kolei, że zabieramy jeżom ich naturalne pożywienie. Zagrożeniem są dla nich psy, środki chemiczne, trutki a także kataklizmy jak powodzie, pożary lasów. Uczniowie wykonali też pracę plastyczną związaną z tym dniem.

Udostępnij