Dzień Pracownika Socjalnego w świetlicy 108

W dniu 22 listopada 2019 r. świętowaliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. O ciężkiej pracy takiego pracownika opowiedziała dzieciom Pani Wicedyrektor Paulina Kubacka. Dzieci dowiedziały się, że pracownicy socjalni zajmują się udzielaniem informacji, wskazówek i pomocą innym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Poza tym analizują i oceniają zjawiska, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Zajmują się również kwalifikowaniem do uzyskania tych świadczeń. Starają się też pobudzać społeczną aktywność i inspirować działania samopomocowe w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

Nauczycielki wspólnie z dziećmi doszły do wniosku, że wszyscy możemy pomagać innym – dzieci zastanawiały się , jakie mogą być formy pomocy innym; podały wiele przykładów – chociażby udział w zbiórce „Szlachetnej Paczki”. W drugiej części zajęć dzieci zaśpiewały piosenkę „O pomaganiu ludziom” zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych. Na koniec dzieci przedstawiły wybrane formy pomocy innym za pomocom rysunków, z których stworzyliśmy wspólny plakat.

Udostępnij