Ferie w szkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 i Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie pozwalają na nudę w czasie ferii zimowych. Na terenie ZSP6 od poniedziałku odbywały się zajęcia współfinansowane przez Poznańską Spółdzielnie Mieszkaniową. Warsztaty świetlicowe, zabawy i gry sportowe z podziałem na salę gimnastyczną i doskonalenie swoich umiejętności w tenisie stołowym.
W piątek na zakończenie pierwszego tygodnia ferii odbył się turniej tenisa stołowego, w którym wzięło udział 27 uczniów i absolwentów szkoły. Rozgrywki toczyły się w trzech kategoriach tak aby umożliwić wszystkim uczestnikom wyrównane szanse na wygraną. Zwycięscy turnieju zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, medalami oraz drobnymi upominkami, które wręczone zostały przez przedstawicieli Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Panią dyrektor Krystynę Hakowską.

Serdecznie dziękujemy organizatorom turnieju oraz gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Joanna Koska

Udostępnij