Geografia w terenie

Ostatnie lekcje geografii to świetna okazja na krótkie zajęcia terenowe. Uzbrojone w łopaty klasy 7 wybrały się na małe badania terenowe z gleboznawstwa.

Po wybraniu stanowiska chętni uczniowie przystąpili do wykonania odkrywki glebowej. Sięgnęliśmy do 70 cm głębokości. Niezastąpiona przy takiej głębokości okazała się saperka przyniesiona przez Kamila. Uczniowie zaobserwowali profil gleby bielicowej ukazujący poziom próchniczny, poziom wymywania i poziom wmywania. Ze względu na miejscową roślinność utrudnieniem były korzenie. Z kolei warunki miejskie przyczyniły się do występowania gruzu oraz warstwy żużlu. Uzupełniliśmy karty pracy i pobraliśmy próbki gleby z każdej warstwy. Do zasypania odkrywki garnęły się nawet dziewczyny. Uczniowie podsumowali lekcję jako ciekawe doświadczenie. Stwierdzili jednak, że ze względu na małą żyzność tej gleby, nauczyciele nie mogliby uprawiać na terenie szkoły buraków cukrowych.

 

nauczyciel geografii i przyrody
Mariusz Mikołajczyk

Udostępnij