IX Ogólnopolski Konkurs plastyczny- PISANKA 2021

Szanowni Państwo,

Ogród Jordanowski nr2 w Poznaniu organizuje „IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny –PISANKA 2021” .

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w tę akcję. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące konkursu przesłane przez organizatorów:

„Do współpracy zapraszamy szkoły,
przedszkola, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy
twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5
do 16 lat. Praca misi mieć kształt jajka o dowolnej wielkości,
ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

* od 5 do 8 lat
* od 9 do 12 lat
* od 13 do 16 lat
* Osobną kategorią jest Grand Prix , w której oceniana będzie
pisanka wielkanocna wykonana w tradycyjny, regionalny sposób.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie placówki lub
wysłać pocztą do dnia 25 MARCA 2021 R. do godziny 19.00 na adres;

OGRÓD JORDANOWSKI NR 2

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 30 A;

60-561 POZNAŃ z dopiskiem „PISANKA 2021”

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.
Planowana uroczystość rozdania dyplomów wraz z nagrodami rzeczowymi
to sobota 27 marca 2021 r. o godz. 12 00. Uroczystości towarzyszyć
będzie wystawa wszystkich prac konkursowych. Szkoła/ placówka, które
dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona
dyplomem.

Zapraszamy do wzięcia udziału i zapoznania się z regulaminem
konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 61/847 36
27 oraz na stronie www.oj2poznan.pl

 

Udostępnij