„Jesień poezją malowana”

W dniach 16-17 listopada 2020r. odbył się w naszym przedszkolu Konkurs Recytatorski pt. „Jesień poezją malowana”. W konkursie wzięło udział 19 uczestników z całego przedszkola. Głównymi celami konkursu było popularyzowanie dziecięcej literatury, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz zainteresowanie poezją. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się niebywałymi zdolnościami recytatorskimi. Na uwagę zasługiwały również piękne, trafnie dobrane stroje i rekwizyty oraz ogólny wyraz artystyczny (element ruchu, gest). Po burzliwych obradach zwycięzcami w grupach młodszych zostali: I miejsce – Feliks Konieczny , II miejsce – Olga Sakowicz, III miejsce – Zofia Ślusarska. W starszych grupach zwycięzcami zostali: I miejsce – Julia Silecka, II miejsce – Kinga Wawrzyniak, III miejsce – Aleksander Końciak. Udział w konkursie umożliwił dzieciom zaprezentowanie swoich zdolności artystycznych i dostarczył wielu wrażeń.

Udostępnij