Jesteśmy w eTwinning !

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Poznaniu został partnerem w międzynarodowych projektach edukacyjnych eTwinning. Program eTwinning promuje współpracę szkół w Europie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Program zapewnia pomoc w nawiązaniu bezpiecznego partnerstwa on-line. W ramach eTwinning uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich w innych krajach i wspólnie się uczą. Współpraca ta umożliwia rozwój kompetencji językowych, naukę w środowisku wielokulturowym, a także umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w dwóch projektach językowo – kulturowych: „Teach me your language” oraz „Make a poster of your region” pod opieką p. Katarzyny Mielcarz. Współpracujemy z Włochami, Słowacją, Chorwacją, Rumunią, Litwą i Holandią.

Udostępnij