Makieta lasu

Makieta Lasu

Grupa Najmłodsza rozwijała umiejętności współpracy w grupie poprzez wspólne wykonanie „Makiety lasu”

z różnych materiałów plastycznych , przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

Dzieci rozwijały również sprawność manualną swoich rąk lepiąc z plasteliny „Gniazda dla ptaków”. Dzieci

poznały zwierzęta leśne, ich naturalne środowisko, dowiedziały się czym się żywią i jak należny pomagać im

w czasie zimy. Zajęcia te były również realizacją projektu rocznego „Las w czterech porach roku”.

Udostępnij