Miedzykulturowe warsztaty integracyjne

W listopadzie i w grudniu przeproporawdzone były integracyjne warsztaty międzykulturowe pt. „Między nami i kulturami” oraz zajęcia pt. „Szkoła otwarta”. Zajęcia były skierowane dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15, narodowości ukraińskiej i polskiej. Celem spotkań była integracja rówieśnicza, wzmocnienie w uczestnikach postawy szacunku dla odmienności kulturowej oraz budowanie otwartości na kontakt z osobami z różnych rejonów świata. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość poznać polską i ukraińską kulturę ludową, a także dowiedzieć się o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w Polsce i w Ukrainie. Znalazł się czas na swobodne rozmowy, poznanie uczestników i Ich zainteresowań. W miłej atmosferze dzieci wykonywały prace plastyczno-techniczne o tematyce ludowej oraz ozdoby świąteczne.

Zajęcia zostały zorganizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci/ UNICEF.

Udostępnij