Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w świetlicy 204

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek uczniowie klas 1-3 zaprosili do świetlicy naszą szkolną Panią Pielęgniarkę. Opowiedziała ona o swojej codziennej pracy i odpowiedziała na szereg zadawanych przez dzieci pytań. Dziękując za pomoc okazywaną uczniom, kiedy źle się czują i coś ich boli, dzieci złożyły życzenia i wręczyły wykonaną własnoręcznie laurkę. Dzięki spotkaniu nasi najmłodsi poznali zawód pielęgniarki szkolnej i zrealizowali temat w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej związanej z doradztwem zawodowym.

Udostępnij