OPATRUNEK NA RATUNEK

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 włączył się w ogólnopolską akcję „OPATRUNEK NA RATUNEK”. Wakcji tej brały udział wszystkie klasy od O-VII oraz oddziały przedszkolne wraz z wychowawcami. Głównym organizatorem akcji była FUNDACJA HUMANITARNA REDEMPTORIS MISSIO W POZNANIU. W wyniku przeprowadzonej akcji udało nam się zebrać kilka kartonów opatrunków, które zostaną przekazane Fundacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym niezwykłym dziele niesienia pomocy potrzebującym w dalekiej Afryce.

Koordynatorki akcji:

Alicja Poterska i Alina Bartecka

Udostępnij