Pasowanie na Przedszkolaka w grupie Czerwonej

Pierwszą ważną uroczystością dla dzieci z grupy czerwonej było Pasowania na Przedszkolaka. Jest to dzień niezwykle ważny zarówno dla dzieci, rodziców, jak i nauczycieli. Dzieci w odświętnych strojach z zaangażowaniem zaprezentowały program artystyczny wszystkim zaproszonym gościom. Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie oraz akt pasowania. Pani Dyrektor za pomocą magicznego ołówka dokonała pasowania każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie przedszkolakom dyplomów oraz książek, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat w przedszkolu.

Udostępnij