PIERWSZA POMOC W ŚWIETLICY 108

W dniu 23 lutego 2021 r. zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadziła pani Joanna Koska. Dzieci dowiedziały się jak pomóc poszkodowanemu zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.

Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. utraty przytomności, krwotoku. Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Duże wrażenie na dzieciach zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się reanimacji. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

Udostępnij