Podsumowanie projektu dotyczącego Konwencji o Prawach Dziecka

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły pogłębiali swoją wiedzę o prawach dziecka. Zwieńczeniem tego projektu była debata oksfordzka, która odbyła się 19 czerwca. Dwie drużyny złożone z uczniów klas 8. rozważały tezę:

Dla dobra dzieci Internet powinien zostać zakazany do 13. roku życia.

W skład drużyny propozycji weszli: Bartosz Niesłuchowski (8c), Zofia Wilczyńska (8a), Melania Bartkowska (8a), Aleksandra Kaszkowiak (8c). Drużynę opozycji stanowili: Emilia Sobocińska (8d), Kamil Drozd (8d), Hanna Dyrda (8d), Igor Dudzic (8c).

Zarówno teza jak i przebieg debaty wzbudziły spore emocje wśród publiczności, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Mamy nadzieję, że to spotkanie zachęci młodzież do próbowania swoich sił w niełatwej sztuce debatowania.

Sylwia Małecka

Udostępnij