Pożegnanie klas ósmych

25 czerwca o godzinie 8:00 dla klas 8 ostatni raz zabrzmiał dzwonek na terenie naszej Szkoły.
Z wielką dumą żegnaliśmy kolejny rocznik naszych cudownych Uczniów.

Pomimo trudnego roku trwania w nauczaniu zdalnym, wielu Uczniów odebrało nagrody i zaświadczenia za wysokie osiągnięcia sportowe, zdobycie wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych, czy udział w wolontariacie. Srebrne tarcze, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz karty upominkowe powędrowały w ręce szczęśliwych, niemal już absolwentów naszej Szkoły. Nie zabrakło także listów gratulacyjnych dla Rodziców najlepszych Uczniów, oraz podziękowań dla tych Rodziców, którzy w sposób szczególny wspierali Szkołę. W swoich wystąpieniach, Pani Dyrektor oraz przewodnicząca Rady Rodziców podkreślały trudny okres nauki oraz ogromny wysiłek Uczniów i ich Rodziców. Całość uroczystości wzbogaciła muzyka w wykonaniu Pana Stockiego, Pana Cieślińskiego i Marcela Rau – ucznia klasy 7c. Radości dodała piosenka w wykonaniu uczennic klas siódmych. Eryk Staluszka – uczeń klasy 7d, w podniosły, ale i humorystyczny sposób pożegnał klasy ósme.
Ostatnim uściskom, obdarowywaniu kwiatami, składaniu pamiątkowych podpisów towarzyszyły już tylko uśmiechy i łzy wzruszenia wśród wielu Uczniów. To najlepszy dowód i potwierdzenie, że młodzież w naszej Szkole, czuje się dobrze. Wszyscy będziemy wracać do wspólnych chwil!
Kronikarz szkolny
Mariusz Mikołajczyk

Udostępnij