Praca świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że świetlica szkolna w nowym roku 2020/2021 będzie działać w dotychczasowych godzinach tj. od 6.00 do 17.00

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, prosimy Państwa o zapisywanie dzieci do świetlicy wyłącznie w sytuacjach, gdy dziecko nie ma zapewnionej opieki. Dbając o wspólne bezpieczeństwo, prosimy o przemyślane zapisy.

Dokonując zapisów do świetlicy należy podać dane, wraz z numerami dowodów osobistych i numerów kontaktowych wszystkich osób upoważnionych do odbioru dziecka. Takie same dane muszą znaleźć się również w dzienniczku ucznia.

W sytuacji, gdy Rodzice ucznia poniżej 10 roku życia wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po skończonych zajęciach obowiązującą w całym roku szkolnym lub określonym przez Rodzica czasie należy złożyć taką informację w formie pisemnej w sekretariacie szkoły i dodatkowo wpis o tym fakcie należy umieścić w dzienniczku ucznia.

Rodzice upoważniający do odbioru dzieci ze szkoły starsze, ale niepełnoletnie rodzeństwo, są zobowiązani do przekazania takiej pisemnej informacji wychowawcy klasy, opiekunom świetlicy i zamieszczenie tego również w dzienniczku ucznia. Wpis powinien zawierać klauzulę: „biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót moich dzieci do domu”.

 

Dokumenty do pobrania:

karta zgłoszenia do świetlicy

upoważnienie do odbioru dziecka

 

Udostępnij