Projekt ekologiczny

Pod koniec kwietnia w szkole miał miejsce projekt ekologiczny : „Ziemia naszym wspólnym domem”

Większość klas bardzo zaangażowała się i z zapałem realizowała wszystkie zadania projektu.
Przypomnijmy je:
1 dzień -ubiór W kolorach Ziemi z akcentami zwierzęcymi i roślinnymi.
2 dzień- Drzwi do Parku Narodowego. Klasy przygotowały wspaniałe Informacje o polskich Parkach Narodowych.
3 dzień -Jak chronisz środowisko?-karteczki przypinane do kuli Ziemskiej.
4 dzień – Gatunki chronione. Klasy poziomami przygotowały informacje o rybach, płazach, gadach chronionych w Polsce oraz o gatunkach , zagrożonych i tych , których już nie zobaczymy na świecie .
5 dzień-„Coś z niczego”, czyli przedmiot z surowców pochodzących z recyklingu.
Ostatecznie zwyciężyła
klasa 8b -24 pkt./25 pkt. I m-ce
Klasa 6b- 23 pkt./25 pkt. II m-ce
Klasa 4b -22pkt./25 pkt. III m-ce
Klasa 5a -22pkt./25pkt. III m-ce
Klasa 7a-22pkt./25 pkt III m-ce
Za czynny udział (zrealizowanie minimum 4 zadań) wszystkie klasy otrzymają dyplomy.
Klasy z miejscami 1 do 3 nagrody dla klasy na apelu podsumowującym projekt.
Wszystkim klasom, uczniom , którzy zaangażowali się w projekt i cierpliwie wykonywały zadania przez tydzień bardzo gratulujemy!
Organizatorzy projektu:
Edyta Preuss
Magdalena Koczorowska
Dominika Jasik
Karolina Waszak

Udostępnij