Sposób na lekturę

Uczniowie z klasy 6d omawiali lekturę Henryka Sienkiewicza ,,W pustyni i w puszczy”. Zaproponowałam uczniom wykonanie gazety, aby zebrać i usystematyzować wiadomości na temat lektury.

Pracowali w małych zespołach przez tydzień. Musieli zredagować teksty związek z treścią książki. Stworzyli ogłoszenia, zaproszenia, oferty biura podróży, artykuły, wywiady i reklamy. Efekty pracy i zaangażowanie są dostrzegalne na zdjęciach.

Beata Kulesza

Udostępnij