SUPER ŚWIETLIK

Wieloletnią już tradycją w naszej świetlicy jest wybór Super Świetlików. Przez cały rok szkolny wychowawczynie z baczną uwagą obserwują podopiecznych, ich zaangażowanie w życie świetlicy, chęci z jakimi wykonują prace plastyczne, aktywność w konkursach świetlicowych, zachowanie dzieci i przestrzeganie przez nich zasad zawartych w Kontrakcie Świetlików.
W tym roku szkolnym Super Świetlikiem została Anna Piosik z klasy II a. Uczennica swoją sumiennością, pracowitością i kulturą osobistą może stanowić wzór do naśladowania dla innych. Za swoją całoroczną pracę otrzymała nagrodę: zagadki edukacyjne i grę karcianą UNO.

Udostępnij