Suszenie grzybów w świetlicy 108

W dniu 1 października 2019 r. w świetlicy 108 odbyła się pogadanka na temat rodzajów grzybów. Jadalne, naturalne grzyby zostały zaprezentowane. Następnie obrane, pokrojone i pozostawione do wysuszenia. Temat grzybów nie był dzieciom znany poza Mateuszem Wieczorkiem z VI klasy, który wykazał się dużą znajomością przedmiotu.

Udostępnij