ŚWIĘTA MAJOWE W PRZEDSZKOLU

Ostatnio zajęcia we wszystkich grupach przedszkolnych poświęcone były świętom majowym: Święto Pracy, Dzień Flagi Narodowej oraz Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Przedszkolaki poznały historię naszego kraju, miasta oraz innych ciekawych regionów naszego państwa. Dzieci utrwaliły symbole narodowe. Uczyły się śpiewania Hymnu Narodowego. Wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik. Była to okazja na wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych, oczywiście w formie przystępnej i zrozumiałej dla dzieci w każdym wieku.

Udostępnij