Szlachetna Paczka

W okresie przedświątecznym wychowawczynie świetlic 204 i 108 wzięły udział w projekcie „Szlachetna Paczka”. W akcję aktywnie zaangażowali się zarówno uczniowie wraz
z rodzicami, jak i nauczyciele szkoły, w szczególności klas 0-III oraz przedszkola. Dzięki uczestnictwu w tak wielkim przedsięwzięciu uczniowie mieli możliwość poznania w praktyce czym jest wolontariat i charytatywna akcja na rzecz osób będących w potrzebie.

Udostępnij