Torba pełna informacji

Egzamin ósmoklasisty coraz bliżej, a uczniowie są zobowiązani znać dobrze lektury obowiązkowe. Jednym ze sposobów na zapamiętanie bohaterów tych lektur było wykonanie projektu ,,Torba pełna informacji”. Uczniowie wylosowali jedną z lektur, która była omawiana na lekcjach języka polskiego i ich zadaniem było przygotowanie kilku przedmiotów, ilustracji, które wiązały się z wybraną postacią z danej książki. Młodzież musiała także przytoczyć cytat, który wiązał się z danych bohaterem literackim. Zadaniem pozostałych uczniów było odgadnięcie, jaka postać została w ten nietypowy sposób przedstawiona.

 

Beata Kulesza

Udostępnij