Trasa wycieczki śladami Stasia i Nel

Uczniowie z klasy 6d wykonali projekt pt. ,,Trasa wycieczki śladami Stasia i Nel”. Ich zadaniem było wymyślenie nazwy szlaku obrazującego drogę przebytą przez Stasia i Nel; zaprojektowanie symbolu szlaku oraz przedstawienie na plakacie przebiegu szlaku oraz przygotowanie tablic informujących o charakterystycznych miejscach na trasie wędrówki. Głównym celem projektu było zapamiętanie istotnych informacji z książki Henryka Sienkiewicza ,, W pustyni i w puszczy”.

Beata Kulesza

Udostępnij