Wiosenne muzykowanie

„Muzyka jest językiem uniwersalnym, pełnym, często intuicyjnym i może

stanowić najbardziej odpowiedni sposób dla wyrażania spontaniczności”

R. Gloton, C.Clero „Twórcza aktywność dziecka”

Dnia 18 maja w przedszkolu przeprowadzony został konkurs „Wiosenne muzykowanie”. Jego celem było rozwijanie muzycznej aktywności, oraz nabywanie doświadczeń związanych z występami na scenie. Mali artyści biorący udział w konkursie pięknie zaprezentowali się przed widownią. Niektóre przedszkolaki bardzo dobrze czuły się na scenie, inne potrzebowały delikatnej zachęty i wsparcia. Wszystkie dzieci bawiły się wspaniale, a także dopingowały odważnym uczestnikom. Dzieciom tak spodobało się to wydarzenie, że spontanicznie postanowiły próbować swoich sił i zaśpiewać przed publicznością. Konkurs „Wiosenne muzykowanie” przekształcił się w koncert, w którym brały udział wszystkie przedszkolaki poprzez wspólne śpiewanie i klaskanie. Występowały także panie. Przeprowadzenie konkursu muzycznego było okazją do mile spędzonego czasu, radości dzieci i integracji grup przedszkolnych.

Udostępnij