Wizyta pani psycholog Marty Walczak w świetlicy 108

W dniu 28 października 2021 r. w ramach doradztwa zawodowego odwiedziła naszą świetlicę pani psycholog Marta Walczak, która odpowiedziała na pytanie: „W jakiej sytuacji i kto powinien zgłosić się do psychologa?”.

Odpowiadając na pytanie wyjaśniła :
• każdy uczeń, który ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
• nie czuje się w szkole bezpiecznie ( jest zastraszany lub dyskryminowany),
• w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie.
• każdy rodzic który nie radzi sobie z dzieckiem w domu;
• zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
• chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
• każdy nauczyciel, który spostrzega trudności z uczniem;
• zauważa konflikt między uczniami w klasie;
• szuka nowych form pomocy mających swoje źródło w psychologii.

Udostępnij