Wizyta Pani Wicedyrektor w świetlicy 108

W dniu 22 października 2021r. odwiedziła naszą świetlicę pani wicedyrektor Paulina Lewandowska w ramach doradztwa zawodowego.

Opowiedziała uczniom o zakresie zadań wicedyrektora szkoły m.in. o byciu bezpośrednim przełożonym nauczycieli klas 0-III, opracowywaniu harmonogramów dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, organizowaniu zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnieniu ciągłości realizacji planów nauczania i wychowania, kontrolowaniu nauczycieli podczas pełnienia dyżurów, ich czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych

Udostępnij