WIZYTA PRACOWNIKÓW ZM GOAP W ŚWIETLICY

W dniu 17.10.2018 r. w świetlicy 108 gościliśmy pracowników
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Panie przygotowały i przeprowadziły dla naszych dzieci ciekawe zajęcia poświęcone tematyce segregacji odpadów. Pierwszą częścią spotkania była prezentacja multimedialna z której dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek np. do pojemnika jakiego koloru wrzuca się papier, szkło czy odpady mieszane, czym są odpady bio, co można zaliczyć do odpadów niebezpiecznych,
a także co to jest kompostownik, gdzie należy zanieść przeterminowane lekarstwa lub co zrobić z odpadami wielogabarytowymi.Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, były zainteresowane i co ważne, swoimi wypowiedziami udowodniły, że posiadają wiedzę dot. segregacji odpadów.
Po części teoretycznej przyszła kolej na zajęcia praktyczne. Dzieci musiały poradzić sobie z zadaniem polegającym na wskazaniu do jakiego koloru pojemnika wrzuciłyby dany przedmiot. Ostatnim zadaniem było wykonanie sowy z rolki papieru, ozdobienie jej za pomocą kolorowych piórek i innych elementów dekoracyjnych. Każde dziecko wykonało swoją sówkę.

Na koniec zajęć czekała na dzieci miła niespodzianka. Panie rozdały uczestnikom drobne upominki: kredki i pocztówki. Dzieci podziękowały naszym gościom za ciekawe zajęcia, dzięki którym utrwaliły i poszerzyły swoją wiedzę. Mamy nadzieję, że po tych zajęciach już nikt nie będzie miał kłopotów z segregowaniem odpadów.

Udostępnij