Wyniki konkursu przyrodniczo-językowego dla uczniów klas 4-7 “Feel the Nature”

Na przełomie marca i kwietnia zorganizowano w szkole konkurs przyrodniczo –językowy, którego celem było zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrodniczego, wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za środowisko, przy równoczesnym rozwijaniu umiejętności językowych. Dodatkowo konkurs miał na celu zdobycie umiejętności pracy z artykułami popularnonaukowymi i sposobem ich interpretacji. Ze strony językowej konkurs miał za zadanie rozwijać umiejętności czytelnicze wśród uczniów, poszerzać ich zasób słownictwa i stwarzać możliwość na utrwalanie i praktyczne wykorzystanie znanych im struktur gramatycznych.

Konkurs był skierowany do uczniów klas 4 do 7, wobec tego każda z klas została zobowiązana do wykonania pracy twórczej, polsko – angielskiej w zakresie:

  1. Uczniowie klas 4- stworzenie słownika obrazkowego,
  2. Uczniowie klas 5- stworzenie plakatu w formie infografiki, która dotyczyła dziko żyjących zwierząt.
  3. Uczniowie klas 6- stworzenie plakatu. Tematyka: ciało człowieka (budowa, układy), budowa komórki zwierzęcej i roślinnej.
  4. Uczniowie klas 7- stworzenie prezentacji multimedialnej na tematy związane z ochroną środowiska naturalnego lub katastrofami naturalnymi.

Łącznie do konkursu zgłosiło się 60 uczniów, z czego 41 oddało swoją pracę i wzięło udział.

Jury oceniło zebrane prace pod względem zamieszczonych źródeł, merytorycznym, językowym, estetycznym i samodzielnego wkładu pracy.

Wybór był trudny, ponieważ wielu uczniów wykazało się ambicją twórczą oraz wiedzą, mimo to, wyłoniono zwycięzców w każdej kategorii, a także przyznano wyróżnienia następującym uczniom:

Klasy 4: I miejsce Maciej Sołtysiak kl. 4c

Klasy 5: Oliwier Grajek kl 5c

Klasy 6-7: Martyna Federowicz kl. 6a

Wyróżnienia: Pola Barabasz kl. 5a i Aleksandra Leśniak kl. 5b

Zwycięzcom gratulujemy ! Wykazali się naprawdę dużą wiedzą językową oraz przyrodniczą. Wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za okazanie chęci i zachęcamy do podejmowania dalszych działań konkursowych w ZSP nr 6.

Zachęcamy do oglądania wystawy prac w holu szkoły.

Organizatorzy:

Klaudia Nawrocka

Karolina Braczyńska

Udostępnij