Zachowania ryzykowne młodzieży

JAK JE ROZPOZNAĆ? CZY MOJE DZIECKO JEST W GRUPIE RYZYKA?

 

Do najczęstszych zachowań ryzykownych należą:

 • Sięganie po używki (alkohol, substancje psychoaktywne tj. nikotyna, marihuana, kokaina, amfetamina, dopalacze, leki – środki uspokajające czy nasenne),
 • uzależnienia behawioralne (od komputera, internetu, smartphona, hazardu, ćwiczeń fizycznych, zakupoholizm, pracoholizm),
 • wagary,
 • wulgaryzmy,
 • wczesna inicjacja seksualna,
 • bójki,
 • zachowania agresywne,
 • hejt,
 • brak zainteresowania nauką,
 • brak kultury osobistej,
 • konflikty z prawem,-.

Co motywuje dzieci i młodzież do podejmowania zachowań ryzykownych?

 • Ciekawość
 • Przekora
 • Manifestowanie niezależności i dorosłości
 • Fascynacja lub presja grupy
 • Sposób na stres lub urozmaicenie nudnego życia
 • Lęk przed odrzuceniem
 • Brak kontaktu z rodzicami, brak reakcji ze strony dorosłych
 • Negatywne wzorce promowane przez media

Czynniki zwiększające zachowania ryzykowne

 • Warunki rodzinne: konflikty rodzinne, rozwód rodziców, choroba psychiczna w rodzinie
 • Problemy emocjonalne: stresujące zdarzenia życiowe, maltretowanie w dzieciństwie, apatia lub otępienie emocjonalne, niedojrzałość emocjonalna, niska samoocena
 • Problemy szkolne: niepowodzenia w nauce, demoralizacja szkolna
 • Problemy interpersonalne: odrzucenie przez rówieśników, alienacja, izolacja
 • Kontekst ekologiczny: zdezintegrowane środowisko sąsiedzkie, dyskryminacja rasowa, bezrobocie, skrajne ubóstwo
 • Opóźnienie rozwoju: inteligencja poniżej normy, niekompetencja społeczna, brak odpowiednich nawyków i umiejętności związanych z pracą

JAK CHRONIĆ MŁODZIEŻ PRZED ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI?

WŚRÓD CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH PRZED ZACHOWANIAMI DYSFUNKCYJNYMI U MŁODZIEŻY NIEZWYKLE WAŻNĄ ROLĘ ODGRYWA SILNA WIĘŹ EMOCJONALNA Z RODZICAMI, KTÓRA KSZTAŁTUJE SIĘ OD NARODZIN DZIECKA I MA FUNDAMENTALNE ZNACZENIE NA JEGO ROZWÓJ EMOCJONALNO – SPOŁECZNY.

ISTOTNĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ TAKŻE: ZAINTERESOWANIA NAUKĄ SZKOLNĄ/ROZWOJEM, SKŁONNOŚĆ DO RESPEKTOWANIA NORM I WARTOŚCI SPOŁECZNYCH, POSIADANIE I PIELĘGNOWANIE HOBBY I PASJI

JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ?

 1. KWESTIONOWAĆ NIEPRAWIDŁOWE NORMY
 2. MOTYWOWAĆ DZIECKO DO PODJĘCIA WŁASNYCH POSTANOWIEŃ
 3. INFORMOWAĆ O REALNYCH KONSEKWENCJACH
 4. UCZYĆ KONSTRUKTYWNEGO ODMAWIANIA
 5. PODEJMOWAĆ ALTERNATYWNE SPOSOBY ŻYCIA
 6. UCZYĆ WYZNACZANIA CELÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI
 7. UCZYĆ STRATEGII RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 8. ROZMAWIAĆ W ATMOSFERZE ZAUFANIA, SZCZEROŚCI, TROSKI I PARTNERSTWA

Opracowanie w oparciu o materiały avigon.pl oraz wyniki badań instytutu profilaktyki zintegrowanej

Marta Walczak psycholog

Udostępnij